1. Ректор та Президент
 2. Вчена рада
 3. Ректорат
 4. Деканат
 5. Загальні збори (конференція) трудового колективу
 6. Приймальна комісія
 7. Перший проректор
 8. Проректор з навчальної роботи
 9. Проректор з наукової роботи
 10. Проректор з міжнародних зв’язків
 11. Медичний факультет
 12. Кафедри:
  • Кафедра хірургічних та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
  • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
  • Кафедра фундаментальних дисциплін
 13. Відділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства
 14. Бібліотека