Савицький Сергій Юрійович

 1. Савицький С.Ю. та інші. Радіонуклідні методи в оцінці ефективності і медикаментозного лікування діабетичних остеоартропатій і ангіопатій нижніх кінцівок . Укр.радіол.журн..- 2011. №3, с. 320-321.
 2. Савицький С.Ю. та інші. Ренин-ангиотензин-альдостеронова система у больных с гипертонической болезнью и эндокринными гипертензиями. Укр.кардіол.журн.-2013. №4. С.111-117.
 3. Савицький С.Ю. та інші. Структурно-функциональные изменения левого желудочка сердца и уровень альдостерона в крови больных в отдаленные сроки после перенесенного инфаркта миокарда. Укр.кардіол.журн.-2015. №4. С.39-44.
 4. Савицький С.Ю. та інші. Комплексный поход к оценке электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмами фибрилляции предсердий. Укр.кардіол.журн.-2016. №3. С.44-53.
 5. Савицький С.Ю. та інші. Использование через пищеводного электрофизиологического исследования в оценке аритмогенной готовности миокарда предсердий у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий. Аритмология -2017. №2. С.13-22.

Профіль науковця на порталі НБУВ


Січінава Реваз Мірянович

 1. Автор.”Лечение гипокортицизма методом ксенотрансплантации органов культуры коры надпочечных желез” Видавництво “Права людини”, 2017р. м.Харків, 148 с.
 2. Автор. «Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС». Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України № 1 (63), 2015р.
 3. Січінава Р.М. та ін. «Організація заходів Медико-біологічного захисту при загрозі та під час акту ядерного тероризму» . УДК 613, ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, Українська військово-медична академія, 2014р.
 4. Січінава Р.М. та ін «Сучасні аспекти динаміки ендокринної патології серед військовослужбовців ЗС України», УДК 616. 43-036. 22-057. 36 (477), 2013р.
 5. Січінава Р.М. та ін. «Обстеження жінок пізнього репродуктивного віку з цукровим діабетом перед екстирпацією матки.» УДК 618.14-089:616.379-008.64, 2017р.

Профіль науковця на порталі НБУВ


Матусевич Валентина Георгіївна

 1. В.Г.Матусевич., В.М.Мельник. Актуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні. Укр.пульмолог.журн.: тези наук.-практ. конф. «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах », 2017р. №3. С.5-12.
 2. Автор. «Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС». Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України № 1 (63), 2015р.
 3. Співавтор. Щодо прогнозування захворюваності й смертності від туберкульозу в Україні.Укр.пульмолог.журн. 2017.№3.С.15-19.
 4. Співавтор. Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров»я і вдосконалення протитуберкульозних заходів: методичний посібник. 2017р. НІФП НАМНУ.
 5. Співавтор. Проблеми і деякі підходи до реформування охорони здоров»я та протитуберкульозної служби в Україні.Укр.пульмонол.журн. 2015.№3. С.5-12.
 6. Співавтор. Проблема лікування хворих на туберкульоз на тлі реструктуризації протитуберкульозної служби в Україні. Укр. Пульмонол. Журн. 2016. №2.С.27-28.

Павловська Руслана Олександрівна

 1. Павловська Р.О. Структура та основні показники діяльності Київського міського центру медико-соціальної експертизи . Проблеми військової охорони здоров’я. – 2013 – №36. – С. 68-72.
 2. Павловська Р.О. Первинна інвалідність населення м. Києва . Проблеми військової охорони здоров’я. – 2013 – №34. – С. 110-115. – Таємно. Інв. 532.
 3. Павловська Р.О. Вивчення захворюваності, звільнень військовослужбовців Збройних Сил та підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України Проблеми військової охорони здоров’я. – 2013 – №37. – С. 109-116.
 4. Павловська Р.О. Наукове обґрунтування заходів щодо профілактики первинної інвалідності військовослужбовців Збройних Сил та спеціальних підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України. Проблеми військової охорони здоров’я. – 2013 – №35. – С. 106-119. – Таємно. Інв. 583.
 5. Павловська Р.О. Наукове обґрунтування оптимізації заходів щодо профілактики первинної інвалідності в Збройних Силах та спеціальних підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014 – №36. – С. 137-148. – Таємно. Інв. 675.

Зуєв Костянтин Олександрович

 1. Зуєв К.О. Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальноюгіпертензією. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2013. – №4 (45). – С. 27-33.
 2. Зуєв К.О. Особливості адипокінового профілю, інсулінемії та ступеня компенсації вуглеводного обміну залежно від добового ритму артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням. Проблеми ендокринної патології. – 2014. – №2. – С. 15-21.
 3. Зуєв К.О. Показники жорсткості великих артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією залежно від типу цукрознижувальної терапії. Ендокринологія. – 2014. – №2 (19). – С. 111-118.
 4. Зуєв К.О. Роль вісцеральної жирової тканини у розвитку гормонально-метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – №4 (60). – С. 57-62.
 5. Зуєв К.О. Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією з супутньою дисліпідемією. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – №7 (63). – С. 112-117.

Профіль науковця на порталі НБУВ