Приватний вищий навчальний заклад «Український Медичний Університет імені Княгині Ольги» – це галузевий вищий навчальний заклад, створений з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях, для провадження інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти, проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, сприяння поширенню наукових знань та провадження культурно-просвітницької діяльності, в якості провідного наукового і методичного центру з розвинутою інфраструктурою навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів; для здійснення фінансово-господарської, комерційної діяльності, інших видів господарської діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.